Rapporter

Årsrapporter

Från Tegelängen: Tegelängens års-/samrapporter

Samrapporter

2007 Mars
10:e mars

Lite färska vårobsar;
Jag cyklade nyss runt Tegelängen och där låg det 2 par snatteränder. För övrigt 15 grågäss och 40 kanadagäss samt 77 gräsänder. Dessutom 7 vipor och 20 starar. Ute på isen utanför Yttre hamnen stod en adult havsörn. Den flög runt och var ivrigt uppvaktad av kråkor m.m. Utmed hamnpiren såg jag nu 2 par salskrakar och igår eftermiddag 6 ex (4 hannar och 2 honor). I går stod även 1 par snatteränder utmed vasskanten mot hamnpiren. Annars var det en "snål" blåst nu så det var ju ingen direkt vårkänsla. Nu måste jag springa ner för nu blir det kaffe på maten.

13:e mars

Mycket fågel på gång! Följande sågs på bara 40 min i morse (7.10-7.50). Tegelängen: Snatterand 3 par, gräsand 25, vigg 2, knipa 1, tofsvipa 10, stare 60. (troligen högsta vårnoteringen någonsin i vår kommun på snatterand). Hamnpiren: Mindre sångsvan 1 mot NO tillsammans med 1 sångsvan, dessutom ytterligare 20 sångsvan mot NO över sjön, mellan piren och Ekudden rastade en bläsgås bland grågässen och kanadagässen.
För övrigt bl.a. 1 par kricka och en brunand.

14:e mars

Tegelängen 14/3: På eftermiddagen simmar en gravand runt i våtmarken, en vacker hanne. Det är 3 år sedan arten sågs senast vid Tegelängen. Dessutom inte mindre än 4 par snatteränder! Vårrekordet från igår stod sig alltså bara i 1 dygn!
Övrigt var bl.a. 1 par kricka, 1 vigg och 1 knipa.

15:e mars

Tegelängen 15/3 (kl. 08.00-08:30). Tyvärr var inte gravanden kvar men följande sågs: 1 par snatterand. 1 par kricka, 1 vigg, 3 knipor och 12 tofsvipor. En ljungpipare sträckte över mot NO liksom 12 sångsvanar. Ute på Vänern låg en skäggdopping i sommardräkt (vårens första häromkring??)

20:e mars

Tegelängen 20/3: Snatterand 1 par, kricka 11, gräsand 10, knipa 2 , knölsvan 2, grågås 30, kanadagås 7, sothöna 5, tofsvipa 10, stare 50.
Övrigt: i vasskanten mot ån/Vänern låg 2 par salskrakar och 4 skäggdoppingar.

24:e mars

Några obsar: Tegelängen 24/3: Snatterand 1 par, kricka 10, gräsand 9, knölsvan 2, grågås 17, knipa 1, sothöna 3, tofsvipa 10, stare 35. Vid pölen V om Tegelängen promenerade vårens första sädesärla omkring.

25:e mars

Tegelängen 25/3: Kricka 16, knölsvan 2, knipa 1, sothöna 3, tofsvipa 17, ljungpipare 1 (den flög flera varv över Tegelängen och bl.a. spelade den, sedan fortsatte den mot V).
Övrigt Ekuddenområdet: Salskrake 3 par, sädesärla 1, gråhäger 2, sothöna 13


Notiser

Uppdatering pågår

Vindkraftsplaner

Inbjudan vindkraftsetablering Mariestads kommun
Vindkraftverk Mariestads kommun 1
Vindkraftverk Mariestads kommun 2
Vindkraftverk Mariestads kommun 3
Vindkraftverk Mariestads kommun 4
Vindkraftverk Mariestads kommun 5
Vindkraftverk Mariestads kommun 6
Vindkraftverk Mariestads kommun 7

På gång 2013

Söndag 21/4

Exkursion till Hornborgasjön samling vid Hertig Karls Torg 06.00 Per Olof Bengtsson är ansvarig.

Onsdag 1 Maj

Plats: Viknäs Udde
Samling: Hertig Karls Torg 05:30
Ansvariga: Per Olof och Evan

Hurra Hurra Hurra Hurra! Fågelklubben fyller 50 år

Som du säkert vet så fyller Mariestads Fågelklubb 50 år i år. Du som var med på årsmötet den 26 februari i år vet ju att vi firade det lite extra då på flera sätt.
Bl.a. så berättade Stig Zetterberg lite om hur det hela startade en gång i tiden. Stig har gjort väldigt mycket för vår klubb genom åren och därför kändes det naturligt att vi i klubben gjorde honom till vår hedersmedlem på årsmötet.

I januari 1962 skrev Stig ”Stenknäck på stan” i Mariestadstidningen under signaturen SZ.
Visst intresse väcktes och på Sture Karlssons (nu Traneving) initiativ bildades Mariestads Fågelklubb. Det första klubbmötet hölls i maj 1962 och till ordförande valdes Stig och han fortsatte som ordförande i 12 år.
Hur ska nu Fågelklubben gå vidare? Vi kanske inte ska tänka 50 år framåt utan vi tar ett år i taget. Har du några bra idéer så hör gärna av dig till någon i styrelsen. Det kan gälla allt möjligt! (exkursionsprogrammet, ”Dvärgmåsen”, kurser m.m.).
Vi i styrelsen är glada för tips från dig!
/Sam

2011

Ny art för Västergötland

Isabellastenskvätta vid Boterstena 23 oktober 2011!
I förra numret av "Dvärgmåsen" kunde du ju läsa om en riktig raritet i vår kommun då en biätare sågs på Brommö. Den 23 oktober 2011 var det dags igen för en riktig storraritet i vår kommun då en isabellastenskvätta sågs vid Boterstena.

Peter Spetz från Skövde har på senare år sett väldigt mycket spännande i markerna runt Boterstena. Den 23/10 hade Peter bl.a. varit och skådat på Torsö och på hemvägen så tog han en avstickare och stannade vid "rakan" mellan Boterstena och Tidavad och fick där syn på en ljus stenskvätta som födosökte på ett fält. När Peter hade kommit närmare fågeln och studerat den noga infann sig magkänslan att det kunde vara något "tungt" och i samma veva åkte kameran upp. Väl hemma vid datorn plockade Peter ut några stillbilder från filmen han tagit på skvättan. Han skickade bilderna till David Erterius (en fågelskådare från Malmö som bl.a. är med i SOF:s raritetskommitté) som kunde bekräfta Peters misstankar om isabellastenskvätta.

En riktigt häftig observation! Isabellastenskvättan blev alltså en ny art för Västergötland och samtidigt det tolfte fyndet i Sverige.
Första fyndet i vårt land gjordes på Öland i oktober 1980.
/Sam

Sen häckning av ringduva

Under hösten 2011 så noterade Camilla Ivarsson en mycket sen häckning av ringduva. Hon såg en ringduva som låg och ruvade i senare delen av september utanför Termitens förskola vid Lockerudsskolan i Mariestad. Runt den 20 oktober såg Camilla att en ganska liten ringduveunge blev dödad av kråkor och skator.

Hur sent på säsongen kan egentligen fåglar häcka? Visst får en del arter flera kullar på ett år och då drar det förstås ut lite på tiden. Sedan kan ju en del fåglar misslyckas med sin häckning och då kanske de lägger en sen kull. Det känns ändå som om ovanstående häckning är rejält sen.
Hör gärna av dig om du känner till någon sen häckning av någon art.
/Sam

2010

Röjning av fågelskär

I "Dvärgmåsen nr 1 2010" kunde du läsa om Vänerinventeringen som genomförs varje år i Länsstyrelsens regi. Det är alltså kolonihäckande sjöfåglar som räknas och det är ca 700 lokaler i Vänern som inventeras varje år i mitten av juni.

Det finns dock problem med skären. En del av dem växer igen och på bara ett par år så finns det sly som kanske är 2 m högt. Många måsfåglar väljer då att lämna skären för de vill ha fri sikt från sin boplats för att upptäcka eventuella faror. Därför försöker vi varje år (någon gång på hösten) att ta oss ut till några skär för att röja bort allt sly och skapa möjligheter för sjöfåglarna att fortsätta att häcka. Jobbet känns klart inspirerande eftersom vi märker att det verkligen ger resultat. Man får absolut lön för mödan när man inventerar i juni och märker att det häckar mycket fåglar där det förut fanns sly.

Givetvis hinner vi inte med alla skär utan vi får rikta in oss på de skär som vi vet har bäst förutsättningar för häckande sjöfåglar. I Mariestadsfjärden finns det flera fina fågelskär som behöver röjas vartannat år.

Jag vill passa på att rikta ett stort TACK till Sten-Gunnar Steénson som verkligen gör ett stort jobb. Steénson är mycket känd i de kretsar som håller på med fiske. Nu känner vi i Fågelklubben till honom också. Han kör båten varje år när vi inventerar och han är alltid med när vi röjer på skären.
Bra jobbat Steénson!
/Sam