Mariestad

Hitta.se

Visa på karta
Vägbeskrivning

Hitta hit

Adress

Hantverksskola Dacapo
Magasinsgatan 4
542 30 Mariestad
Sverige

Koordinater

RT90:
X: 6511102,
Y: 1384988

WGS84:
Lat N 58° 42′ 25″
Lon E 13° 49′ 14″

Decimal:
58.7070,
13.8208


Tegelängen

En våtmark på Ekudden
Våtmark Ekudden

Historik

Mariestads Fågelklubb bildades 1962

Vi fann då att denna del av Gamla Ekudden tidvis blev översvämmad.
Detta medförde att ganska många vadarfåglar rastade här under sträcktid framför allt under sensommar och tidig höst.
Efterhand när strandängen mot Tidan växte igen förlorade detta område till stor del sin betydelse som rastplats för vadare och andra våtmarksarter.
Senare har de öppna fälten fungerat som ängs- eller åkermark.
Det regnvatten som har samlats här vissa år pumpades bort till ån och någon varaktig översvämning bildades inte.

Sommaren 1995 bildades en vattenspegel och fåglarna svarade omgående på detta erbjudande!
En hel del vadare och smärre flockar med simänder rastade under några veckor i skiftet juli-aug.
Orsaken till detta var att vattenpumpen tillfälligt var ur funktion.
Förutsättningarna för rastande vadare och änder blev efter en nederbördsrik vår 1999 åter gynnsamma och både årta och snatterand noterades.
Fågelklubbens medlemmar föreslog att kommunen skulle stänga av pumpen, så att en varaktig våtmark kunde bildas.
Dessa diskussioner resulterade under hösten 1999 i ett avtal, som garanterar den nya våtmarkens existens.
Sedan år 2003 har fågelklubben installerat en pump som pumpar in vatten i våtmarken vid behov.