Årets Program

2017

Höstens program

Alla exkursioner utgår från Hertig Karls Torg (HKT) där annat ej anges.

Kontaktpersoner:
Per-Olof Bengtsson 070-524 83 95 eller 0500-41 01 94
Sam Hjalmarsson 073-913 02 77 eller 0501-177 35


- Årsmötet 2018 blir söndag 25/2 men mer info om det kommer på mötet 16/11 och i separat kallelse som skickas ut under januari.

Lördag 9/9 - Ekudden

Vi samlas på parkeringen vid simbassängerna kl. 07.00 och startar sen morgonen ute vid tornet på Paradisholmen.
När sträcket mattat av går vi sen till tornet vid Tegelängen.
P-O Bengtsson är ledare.

Söndag 1/10 - Kilsviken eller Kinneviken

Vi kör en halvlång exkursion med lite annorlunda modell, de som åker med får rösta om vilket av nämnda alternativ som troligen ger mest den aktuella dagen!
Samling Hertig Karls Torg kl. 07.00, till denna tur vill POB ha föranmälan helst 2 dagar innan.

Lördag 4/11 - Ymsen

En resa runt sjön vid denna tid brukar ju kunna ge en hel del kul arter, utöver änder och havsörnar kanske skäggmes som vi hade förra året.
Samling HKT kl. 08.30
Sam Hjalmarsson är ledare.

Onsdag 8/11 - Film om Tiveden - "Tiveden - djur, natur och människor"

Tiveden - djur, natur och människor

Torsdag 16/11 - Klubbmöte

Vi träffas och tittar på medlemmarnas senaste bilder och pratar om senaste nytt i fågelmarkerna. Vi har nog också fått besked om detaljer i kommunens nya Översiktsplan 2030. Mötet hålls i DaCapos samlingslokal vid trädgårdsmästeriet på Tidans västra sida (samma lokal där vi hade årsmötet).
Lättare fika utlovas och Sam Hjalmarsson är kontaktperson.
Mötet börjar kl. 19.00

Lördag 9/12 - Örnexkursion

Traditionell vinterexkursion som oftast går till St. Ek området, men det kan också vara bra vid Östen eller Björsätersviken vid denna tid.
Samling vid HKT kl. 09.00
POB är ledare.

INTRESSEANMÄLAN - Västkusten vid blåsväder

Vi planerar också en resa till Västkusten vid lämpligt blåsväder för att kunna se lite havsfåglar. Eftersom det nästan är hopplöst att planera en sådan exkursion i förväg så vill POB ha in intresseanmälan innan, så hör jag av mig så fort det blir lämpligt väder (vilket helst ska vara V – SV vind och minst 12 m/s eller så).
Ring eller skicka ett sms till min mobil så jag vet vilka som är intresserade. Det kan nog bara bli under helger eftersom jag jobbar i stort sett alla vardagar.


Varmt välkomna till höstens aktiviteter!
För eventuella frågor om programmet går det även bra att ringa:

Sam Hjalmarsson 0739 130 277
Per-Olof Bengtsson (POB) 0705 248 395
Sven-Evert Carlsson 0501 167 88
Evan Sörensson 0731 413 604

Tidigare årsprogram

2017

Vårens program

Om inget annat anges är det alltid samling vid Hertig Karls torg (HK). Det är bra att man anmäler intresse till turens ansvarige - senast dagen innan.
Observera att samlingsplats för uggleexkursionen är vid Låstad kyrka.
Hör med POB för information.

Söndag 26/2 2017 - Årsmöte

Kl. 18:00.
Årsmöte i Dacapos Trädgårdsmästeri, i Universitetsparken på södra sidan om ån.
Fika ordnas i vanlig ordning :)
Niklas Aronsson, redaktör för Vår Fågelvärld och bördig från Mariestad besöker oss och håller föredrag.
Kallelsen till årsmötet läser du HÄR!
Ansvarig Sam Hjalmarsson.

Torsdag den 9/3 - Uggleexkursion vid Vristulven

Kl 17.30.
Samling vid Låstad kyrka, med reservdag den 15/3.
Ansvarig POB.

Lördag den 25/3 - Exkursion till Stora Ek och Östen

Kl 07.00.
Ansvarig POB.

Söndag den 30/4 - Exkursion till Viksnäs udde

Kl 05.00.
Ansvarig Evan Sörensson.

Lördag den 6/5 - Fågeltornskampen

Vid Tegelängstornet på Ekudden finns Sam och Sven-Evert mellan kl 05.00-13.00.
Drop-in är möjlig vid tornet.
Ansvariga Sam och Sven- Evert.

Fredag den 2/6 - Kvällstur till Björsätersviken eller Östen

Kl 21.00.
Ansvarig POB.

2016

Höstens program

Välkomna till höstens aktiviteter!
Samling vid Hertig Karls Torg (HK) om inte annat anges. Det är bra att man anmäler intresse till ansvarig för kvällen, senast dagen innan.

Kontaktinformation till ansvariga ser du här!
Styrelsen för Mariestads Fågelklubb önskar er varmt Välkomna!

Lördag 03/09 2016 - Uppstartstur

Uppstartstur för hösten kl. 06:00.
Nya tornet vid Paradisholmen.
Samling: Ekuddens utebad vid parkeringen.
Ansvarig Sam.

Söndag 25/09 2016 - Sandviken och Tegelängen

Samling vid HK kl. 06:30.
Ansvarig POB.

Lördag 29/10 2016 - Exkursion Ymsen

Traditionsenlig exkursion till Ymsen.
Samling vid HK kl. 08:30.
Ansvarig Sam.

Torsdag 10/11 2016 - Klubbmöte DaCapo

OBS! Ny plats!
Klubbmöte på andra sidan ån i Dacapos nybyggda lokaler, kl. 19:00.
De i föreningen som har bilder att visa, tar med dem.
Sven – Evert har lovat att visa de bilder han tagit under sommaren.
Föreningen bjuder på fika.
Ansvarig Sam.

Kommentar: Ny plats - på andra sidan ån (från Trädgårdsskolan), i Dacapos ganska nybyggda lokaler.
- Det blir ungefär mitt emellan Statoil-macken och tennisbanorna.
Kommer även finnas en lapp uppsatt på Trädgårdsskolan den aktuella kvällen.

Söndag 04/12 2016 - Örnexkursion St. Ek

Örnexkursion till St. Ek, kl. 09:00.
Ansvarig POB.

Vårprogrammet 2016

Välkomna till vårens aktiviteter!
Om inget annat anges är det alltid samling vid Hertig Karls torg.
Det är bra att man anmäler intresse till ansvarig, senast dagen innan. Observera att samlingsplats för uggleexkursionen är vid Låstad kyrka.
Hör med Per-Olof för information.

Kontaktinformation till ansvariga ser du här!
Styrelsen för MF önskar er varmt Välkomna!

Söndag 28/02 2016 - Årsmöte 2016

Årsmöte kl 18:00 i Dacapos lokaler.
Fika ordnas i vanlig ordning ☺
Jan Kruse kommer att visa sina senaste fågelbilder.
Ansvarig Sam.

Torsdag 10/03 2016 - Uggleexkursion vid Vristulven

Samling v id Låstad Kyrka kl. 17:30.
Reservdag: Tisdag 15/03.
Ansvarig POB.

Lördag 16/04 2016 - Sandbetet vid Vänersborg

Samling kl. 05:30.
Ansvarig POB.

Lördag 07/05 2016 - Fågeltornskampen

Vid Tegelängstornet på Ekudden finns Sam och Sven-Evert mellan kl. 05:00-13:00.
Ansvariga Sam och Sven-Evert.

Inställd: Fredag 10/06 2016 - Kvällstur

Fredagens exkursion är inställd. Dels beräknas vädret bli sådant att aktiviteten på fåglarna bedöms som låg. Dessutom är POB förhindrad på grund av hälsoskäl.
Vi välkomnar alla i september då vi hoppas på en trevlig upptakt på höstens aktiviteter.
Vi önskar en trevlig sommar.

Lördag 03/09 2016 - Uppstartstur för hösten

Uppstartstur för hösten i nya tornet vid Paradisholmen.
Samling kl. 06:00 vid parkeringen till Ekuddens utebad.
Ansvarig Sam.

2015

Höstens program

Välkomna till höstens aktiviteter!
Samling vid Hertig Karls Torg om inte annat anges. Denna höst har vi bara lokala kortare exkursioner, så egentligen krävs ingen föranmälan till dessa.

Kontaktinformation till ansvariga ser du här!
Styrelsen för Mariestads Fågelklubb önskar er varmt Välkomna!

Torsdag 3/9 2015 - Tegelängen

Samling vid tornet kl. 18.00.
Precis som för några år sedan så testar vi en liten kvällsvandring till vår fina våtmark. Det kan säkert ge en hel del rastande änder och lite vadare.
Sven-Evert Carlsson och Sam Hjalmarsson leder.

Lördag 26/9 2015 - Exkursion till Paradisholmen

Samling vid simbassängernas parkering kl. 06.30
Exkursion till det ”nygamla” tornet ute vid Paradisholmen (norr om Ekuddens camping).
Under året har ju vårt gamla torn blivit helt ombyggt, så nu blir det officiell nystart. Brukar kunna ge en hel del trevliga observationer av sträckande och rastande fåglar.
Sam är ledare.

Torsdag 22/10 2015 - Klubbmöte

Klubbmöte kl. 19.00 vid Dacapos lokaler i Trädgårdsskolan.
Vi tittar på nya bilder av våra medlemmar och pratar om det senaste i fågelmarkerna. Lite fika kan också utlovas.
Tala gärna om för någon i styrelsen att du bifogar egna bilder, så vet vi ungefär hur många som tänker visa något.
Frågor kan ställas till Sam.

Söndag 1/11 2015 - Ymsen

Samling kl. 08.30.
Exkursion till skrakarnas sjö vid lämplig tid.
Utöver salskrakar kan vi hoppas på några andra sparsamma änder, kanske svärta?
POB är ledare.

Lördag 12/12 2015 - Örnexkursion till St. Ek-området

Samling kl. 09.00.
Traditionsenlig rundtur i våra förträffliga rovfågelmarker söder om stan. Om det skulle vara snöstorm eller annat olämpligt väder kör vi söndag 13/12 istället.
Vid tveksamhet kontakta POB som leder denna tur.

Vårens program

Välkomna till vårens aktiviteter!
Samlingsplats för exkursioner är Hertig Karls Torg (HKT). Till de korta turerna 15/3 och 5/6 behövs ingen föranmälan, men till resorna 19/4 och 1/5 vill vi helst ha anmälan 2 dagar innan, speciellt med tanke på vädret.

Kontaktinformation till ansvariga ser du här!
Styrelsen för MF önskar er varmt Välkomna!

Lördag 17/1 2015 - Tegelängen, örnspaning

Vi tar ner sly i dikeskanterna ut mot Tegelängen, samtidigt som vi spanar efter örnar.
Medtag fika.
Anmälan: Alla intresserade kontaktar Sam Hjalmarsson.

Söndag 22/2 2015 - Årsmöte

Klubbens årsmöte kl 18:00.
Samling: DaCapos lokaler vid Trädgårdsskolan: Magasinsgatan 4, Mariestad.
Programschema: Årsmötesförhandlingar. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Per-Olof Bengtsson att visa bilder från sin resa till Oman. Klubben bjuder på fika.
Ansvarig: Sam Hjalmarsson

Söndag 15/3 2015 - Uggleexkursion till Vristulven/Klyftamon

Samling: HKT kl. 17:30
Ansvarig: P-O Bengtsson
- Reservdag vid dåligt väder: Tisdag 17/3 2015 samma tid.

Söndag 19/4 2015 - Exkursion till Tiveden

Vi gör ett försök för att kanske få se trevliga skogsarter som järpe eller tretåig hackspett.
Samling: HKT kl. 05:30
Ansvarig: P-O Bengtsson

Fredag 1/5 2015 - Exkursion till Kilsviken

Samling: HKT kl. 05:30
Ansvarig: P-O Bengtsson
- Reservdag vid markant dåligt väder: Lördag 2/5 2015. Ring 30/4 och kolla vid tveksamhet.

Lördag 9/5 2015 - Fågeltornskampen

Detta är en liten tävling som genomförs vid många fågeltorn över hela Sverige och Finland. Det gäller att se så många arter som möjligt mellan 05:00 - 13:00.
Tornet vid Tegelängen kommer att vara bemannat.
Samling: Tornet vid Tegelängen kl. 05:00 (till 13:00)
Ansvarig: Sam Hjalmarsson

Fredag 5/6 2015 - Nattsångartripp

Traditionell kvällstur för att spana efter intressanta skymnings- och nattaktiva arter.
Samling: HKT kl. 20:45.
Ansvarig: P-O Bengtsson

2014

Torsdag 5/6 2014 - Kvällsexkursion

Kvällsexkursion: Nattsångare
Samling: vid Hertig Karls Torg kl. 20:45.
Guide: P-O Bengtsson
Övrigt: Vid skapligt väder finns det chans på arter som kärrsångare, näktergal, vaktel, hornuggla och eventuellt kornknarr.

Torsdag 11/9 2014 - Tegelängen

Vandring vid Tegelängen
Samling: vid parkeringen vid nya småbåtshamnen kl 17:30.
Ansvarig: Sam Hjalmarsson

Söndag 5/10 2014 - Sandviken

Exkursion till Sandviken
Samling: vid Hertig Karls torg kl 07:00.
Ansvarig: Peo Bengtsson

Söndag 2/11 2014 - Ymsen

Samling: vid Hertig Karls torg kl 08:30.
Ansvarig: Sam Hjalmarsson

Torsdag 20/11 2014 - Klubbmöte

Plats: Trädgårdens skola (Da Capo) kl 19:00.
Vi uppmanar alla att ta med fågelbilder som vi kan dela med oss till varandra.
Ansvarig: Bo Magnusson

Lördag 6/12 2014 - Örnexkursion

Örnexkursion till Stora Ek
Samling: id Hertig Karls torg kl 09:00.
Ansvarig: Peo Bengtsson

2013

Alla är varmt välkomna att delta i årets exkursioner.
För att underlätta planeringen önskar vi att du anmäler ditt intresse till den som är ansvarig, i god tid innan en exkursion. Särskilt viktigt vid de längre turerna. Vid samtliga exkursioner (utom Tegelängen och Gamla Ekudden)är samlingsplatsen vid Hertig Karls Torg (HK).

Styrelsen önskar er varmt Välkomna!

Söndag 20/1

Vid intresse och föranmälan ordnas en vinterexkursion till Spiken på Kålland.
Anmälan till Per-Olof Bengtsson
(Kontaktuppgifter finns under Klubbinformation)

Söndag 24/2 - Årsmöte

Årsmöte för Mariestads Fågelklubb.
Vi samlas i Dacapo's lokaler vid Trädgårdsskolan, huvudingången, kl 18:00
Peter Spetz visar bilder från Mariestadstrakten.
Ansvarig: Bosse Magnusson (om du är sen och ytterdörren är låst, ring 070 3006892)

Torsdag 7/3 - Ugglelyssning

Samling vid Hertig Karls Torg (HK), kl 17:30. (Reservdag tidag 12/3)
Kontakta Per-Olof Bengtsson dagen innan exkursionen
Ansvarig: Stig Åberg

Söndag 21/4 - Hornborgasjön

Per Olof Bengtsson guidar.
Samling vid HK kl 06:00
Ansvarig: Per Olof Bengtsson

Onsdag 1/5 - Viknäs Udde

Samling vid HK 05:30
Ansvariga: Per-Olof Bengtsson och Evan Sörensson

Söndag 5/5 - Tegelängen

Vi samlas i tornet vid Tegelängen i samband med Ekuddendagen som Naturskyddsföreningen anordnar.
Tornet är "bemannat" mellan 10:00 - 13:00
Ansvariga: Sam och Elmer Hjalmarsson

Lördag 1/6 - Kvällslyssning

Hopp om arter som Vaktel, Kärrsångare m.fl..
Samling vid HK, kl 20:30
Ansvarig: Per-Olof Bengtsson

Söndag 25/8 - Gamla Ekudden

Samling vid Ekuddens simbassängers parkering, kl. 06:30
Tornet är "bemannat" mellan 10:00 - 13:00
Ansvariga: Sam Hjalmarsson och Per-Olof Bengtsson

2012 Höstprogram

Lördag 29/9

En längre tur till Ramsvikslandet, nära Smögen och Sotenäset planeras.
Anmäl intresse i god tid till POB, för närmare planering.
Samling vid Hertig Karls torg (HK)
Ansvarig: Per-Olof Bengtsson

Söndag 21/10

Vi står i gamla tornet på Ekudden och kollar morgonsträcket av fåglar. Särskilt lämpligt för dig som är som inte är så van skådare ännu.
Samling kl 07:00 vid parkeringen nära Ekuddens utebassänger
Ansvarig Sam Hjalmarsson

Söndag 11/11

En traditionsenlig men ofta givande tur till närliggande Ymsen. God förhoppning om både salskrakar och örnar!
Samling vid HK kl 09:00
Ansvarig: Per-Olof Bengtsson

Tisdag 20/11

Klubbmöte i Dacapo's lokaler. Alla klubbmedlemmar får gärna ta med egna bilder från den gångna säsongen.
Bosse kanske visar något från Rumänien och Gunnar från USA. Bosse ordnar fika.
Samling vid gamla Trädgårdsskolan/ Dacapo kl 19:00
Ansvarig: Bosse Magnusson

Söndag 9/12

Återigen en favorit i repris, örnskådning i vårt närområde.
Samling vid HK kl 09:00
Ansvarig: Per-Olof Bengtsson